Adopcja Wirtualna

Wiele osób marzy o zaadoptowaniu zwierzaka, jednak nie ma takich możliwości. Można jednak pomóc zwierzęciu znajdującemu się w schronisku poprzez adopcję wirtualną. Polega ona na wybraniu zwierzęcia, które chcemy wspierać finansowo (dobrowolne wpłaty). Wysokość miesięcznej wpłaty jest dobrowolna – może wynosić 5 zł, 10 zł, 100 zł lub więcej. Informacja o tym, że zaadoptowałeś zwierzaka wirtualnie pojawi się przy jego zdjęciu na stronie internetowej schroniska. Możesz również w miarę możliwości odwiedzać swojego pupila, wyprowadzać go na spacer lub spróbować znaleźć mu nowy dom.
Pieniądze z wpłat na adopcje wirtualne pomagają przynajmniej w części pokryć koszty związane z utrzymaniem zwierzaka. Pieniądze przeznaczane są na wyżywienie, szczepienia, ocieplenie bud, opłatę kosztów leczenia lub hospitalizacji, itp.
Jeśli zwierze, które adoptujemy wirtualnie trafi do prawdziwej adopcji zostaniemy o tym poinformowani w ciągu kilku dni. Wirtualnym opiekunem może zostać zarówno osoba prywatna, jak i organizacja czy firma.
Aby zostać wirtualnym opiekunem wystarczy wysłać nasze dane, które będą wyświetlane przy zdjęciu zwierzaka na stronie schroniska na adres e-mail biuro@pokochajczterylapy.pl
w tytule płatności wpisując „Wirtualna adopcja + imię zwierzęcia”

Regulamin Adopcji Wirtualnej:
1. Adoptującym na odległość może być osoba fizyczna, grupa osób (np. klasa, szkoła), instytucja, osoba prawna.
2. Przedmiotem adopcji może być dowolnie wybrane zwierzę znajdujące się w schronisku.
3. Adoptujący może wybrać zwierzę samodzielnie, podczas wizyty w Schronisku lub pracownik schroniska telefonicznie lub drogą e-mail zaproponuje kandydata do adopcji.
4. Adoptujący może:
– odwiedzać zwierzę w godzinach pracy Schroniska,
– fotografować zwierzę i udostępniać jego wizerunek,
– uzyskiwać informacje o kondycji, stanie zdrowia i leczeniu zwierzęcia,
5. Schronisko zobowiązuje się do:
– umieszczenia informacji o adopcji na odległość wraz z nazwiskiem (nazwą) adoptującego na pomieszczeniu , w którym zwierzę przebywa ( jeśli adoptujący wyrazi na to zgodę)
– umieszczenia informacji o adopcji na odległość wraz z nazwiskiem (nazwą) adoptującego na tablicy sponsorów, na pomieszczeniu w którym przebywa zwierzę ( jeśli adoptujący wyrazi na to zgodę)
– podjęcia we własnym zakresie wszelkich działań prowadzących do znalezienia dla zwierzęcia nowego domu,
– niezwłocznego poinformowania o znalezieniu przez zwierzę nowego domu lub jego śmierci, w takim przypadku adoptujący może wybrać inne zwierzę do adopcji.
6. Adoptujący jest zobowiązany do comiesięcznej wpłaty na konto Schroniska określonej kwoty przeznaczonej na utrzymanie adoptowanego zwierzaka.
7. Jedno zwierzę może zostać adoptowane przez więcej niż jedną osobę.